Ankara'daki Portekiz Büyükelçiliği

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

SEFARAD PORTEKİZ YAHUDİLERİNİN SOYUNDAN GELENLERE PORTEKİZ VATANDAŞLIĞI VERİLMESİ

 1. I.                   Kimler Portekiz vatandaşlığı talep edebilir?

 

 Portekiz Vatandaşlığı Yönetmeliği’nde (Kanun Hükmünde Kararname No: 30 - A/2015) yapılan ve 27 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan son yasa değişikliği uyarınca, Portekiz Hükümeti, Sefarad Portekiz Yahudilerinin soyundan gelen kişilere bu kişilerin soyad, ailede konuşulan dil ve doğrudan veya dolaylı nesep yoluyla Portekiz kökenli Sefarad cemaatine bağlarını kanıtlayabildikleri takdirde Portekiz vatandaşlığı verebilecek.

Her aday aşağıda belirtilen kıstasları ayrıca yerine getirmek durumunda olabilir:

 • reşit olma, Portekiz yasasına göre (18 yaş);
 • Portekiz yasasına göre, hükmü verilmiş ve karara bağlanmış (rem judicatum) bir mahkeme kararı ile üç yıl veya daha fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan ötürü mahkum olmamış olma.
 1. II.                Hangi belgeler gerekli?

 

Portekiz vatandaşlığına geçiş başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için zorunlu olan belgeler şunlardır:

 1. Portekiz vatandaşlığına başvurmak için basvuru formu (https://www.portaldascomunidades.mne.pt/images/GADG/Not%C3%ADcias/cdnjs/form.pdf) Portekizce doldurulmak zorundadır.Ve belirtilen bilgilere ihtiyaç duyulacaktır: ad-soyad; doğum yeri ve tarihi; ebeveynler; medeni durum; meslek; milliyet; güncel ve bundan önceki ikamet adresleri; Pasaport; Kimlik Kartı ya da Oturum İzni (numara, geçerlilik tarihi ve veren makamlar); başvuru sahibinin ailesinin Portekiz kökenli Sefarad Cemaatiyle bağlantısının kanıtları;
 1. İmzanın konsolosluk makamınca tasdiklenmesi gerekmektedir;
 1. 2.      Başvuru sahibinin, belgenin verildiği ülkedeki Portekiz Konsolosluğu tarafından tasdiklenmiş doğum belgesi;  
 1. Yukarıda bahsi geçen, verildiği ülkedeki Portekiz Konsolosluğu tarafından tasdiklenmiş doğum belgesinin Portekizce çevirisi;
 1. Başvuru sahibinin doğduğu ülkeden ve vatandaşı olduğu ülkeden, yanı sıra başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkelerden verildiği ülkedeki Portekiz Konsolosluğu tarafından tasdiklenmiş Adli Sicil Kaydı;
 1. Yukarıda bahsi geçen, verildiği ülkedeki Portekiz Konsolosluğu tarafından tasdiklenmiş adli sicil kayıtlarının Portekizce çevirisi;

-Dogum Sertifikası ve Adli Sicil Kaydı yeminli tercüman tarafından cevirtilmeli ve Noter’den onayli olmalıdır;

 1. 6.      Portekiz Yasası altında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, kolektif dini kişi statüsü ile Yahudi cemaatinden (Lizbon ya da Porto) başvuru sahibinin aile adi, anadili, nesebi ve aile belleği ile Portekiz kökenli Sefarad Cemaatine mensup olduğunu belgelendiren sertifika. Bu belgenin eksikliği durumunda, diğer belgeler kanıt niteliğinde sunulur (Madde 24-A No 5’e bakınız).

Bu sertifika aşağıdaki adreslerden talep edilebilir:

Comunidade Israelita de Lisboa

+351 213 931 130

sephardi.naturalization@comunidadeisraelitalisboa.org

Comunidade Israelita do Porto

portuguesenationality@comunidade-israelita-porto.org    

 

 1. III.             Portekiz vatandaşlığı talebimi nereye yapmalıyım?

 

Gerekli belgeler ile birlikte Başvuru Formu şahsen ya da mail yoluyla Merkezi Kayıt Kurulusu’na (Conservatória dos Registos Centrais) ibraz edilebilir. 

 Eğer yabancı ülkede ikamet ediliyorsa, talep ikamet edilen bölgedeki Portekiz Konsolosluk servislerine sunulabilir. İlgili taraf talebi sunmak üzere alternatif ya da müteakip temsil yetkilisi atayabilir.

 1. IV.              Ankara’daki Portekiz Büyükelçiliği’ndeki mevcut konsolosluk hizmetleri aşağıda belirtildiği şekildedir: 

 

 1.  SADECE belgelerin tasdiği (Ilgili tarafın başvuruyu direk Portekiz’e ibraz etmesi durumunda)
 2. Belge tasdiği talebi Ankara’daki Portekiz Büyükelçiliği’nin Konsolosluk Bölümü’ne posta yoluyla (UPS disinda baska sirket kabul edilmemektedir) yapilmaktadir. Gonderilen zarfın üzerine "Belge Tasdiği (Portekiz Vatandaşlık Başvurusu)" yazilmasi gerekmektedir.
 3. İlgili taraf gerekli olan bütün belgeleri, ödeme belgesi ve uzerine gonderim adresi yazılmış bir UPS formu* ile göndermek zorundadır.
 4. Tasdik prosedüründen sonra, Ankara’daki Portekiz Büyükelçiliği’nin Konsolosluk Bölümü ilgili taraf tarafından ibraz edilmiş bütün belgeleri UPS vasıtasıyla, alıcı ödemeli olarak, geri gönderecektir. 
 5. Onaylanmis belgelerinizin tarafiniza geri gonderilmesi icin belgelerinizi gonderirken kargonuzun icine lutfen bilgilerinizin yazdigi (ad soyad, acik adres, telefon) belgeyi koyunuz. Aksi takdirde belgelerinizi geri gonderilmeyecektir.
 6. Formul A (uluslararasi dogum kayit ornegi) ve Formul B (uluslararasi evlilik kayit ornegi) belgelerinin tarafimizdan onaylatilmasina gerek yoktur.
 7.  Noter islemlerinizin ucretlerini evraklariniz ile birlikte nakit olarak bir zarf icerisinde kargo ile gondermeniz gerekmektedir.
 8. Pasaportunuzun orjinalinin gonderilmesi gerekmektedir.

*Kişinin konumu ve gönderiyi gün içinde teslim alabilme durumuna bağlı olarak, ev ya da iş adresi

 1. Gerekli tasdik ücretleri:
 • 1 Pasaport: 130.92 TL;
 • 1 Başvuru Formu: 65.46 TL;
 • 1 Doğum Sertifikası: 65.46 TL;
 • 1 Adli Sicil Kaydı: 65.46 TL;
 • 1 Evlilik Sertifikası: 65.46TL.

 

 1. V.                Diğer ilgili bilgiler

Ücretler, başvuru ibraz edildiğinde ödenmiş olmalıdır ve başvurunun reddedilmesi durumunda geri ödeme yapılmayacaktır.

İlgili tarafın başvurusu üzerine, Vatandaşlık, konsolosluk hizmetlerinin müdahalesi olmaksızın, Adalet Bakanlığı’nın kararınca verilecektir. Başvurunun kabul edilmemesi halinde, başvuru sahibi bunun gerekçeleri hakkında bilgilendirilir ve 20 günlük temyiz hakkına sahiptir. Ücretleri ödememe ve gerekli evrakları zamanında ibraz etmeme başvurunun reddi ile sonuçlanacaktır.

Paylaş:
FacebookTwitterGoogle +E-mail